polpiw

START

POLPIW CDA
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
93-232 ŁÓDŹ, LODOWA 108
NIP 9820378682, REGON 367964245, KRS 0000689968, PKD 46.34.A
IDEABANK 96 1950 0001 2006 0036 6269 0002
TEL 42 649-10-60
- zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;  strona b
- zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa; strona b
- zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem; strona b
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

(ze względu na liczne pytania informujemy, iż wydanie zezwoleń hurtowych jest uwarunkowane wcześniejszym dokonaniem opłaty za ich wydanie
 - dokładne informacje pod linkiem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tutaj - punkt 8 warunków.
W przypadku zezwoleń detalicznych na sprzeaż napojów alkoholowych wydanie zezwolenia również uwarunkowane jest wstępnym dokonaniem opłaty - tutaj - w dziale: Informacje dodatkowe)